ICT

Door de technologische ontwikkelingen verandert de wereld steeds sneller. Deze ontwikkelingen raken ook in ons onderwijs verweven. School en lesmethoden zullen snel verder digitaliseren. Zo gebruiken wij in de groepen 7 en 8 al een digitale reken-en taalmethode van Malmberg. Daarnaast toetsen we vanaf groep 5 volledig digitaal.  Daarnaast doen we elk jaar mee aan de week van de mediawijsheid en week van de code. We zullen komende jaren een slag gaan slaan in verdere automatisering , personalisatie van onderwijs en het gebruiken een elektronisch leeromgeving. We gebruiken Digiduif. Dit is een ouderportal waarmee u digitaal kunt aanmelden voor activiteiten, digitale nieuwsbrieven ontvangt, inzage krijgt in de vorderingen van uw kind en de rapporten toegestuurd krijgt. We hebben geinvesteerd in nieuwe schoolborden en Chromebooks en zullen het aantal apparaten per leerling de komende jaren verder uitbreiden.

De coördinatie is in handen van Martijn van Ackooij. Er is een ICT-plan 2017 - 2019 en daarnaast hebben we een Social Media Protocol wat hieronder te downloaden is.

Alle kinderen vanaf groep 5 hebben een eigen account waarmee ze inloggen op de elektronische leeromgeving Google Classroom. Voor meer informatie en zaken omtrent privacy hierover klik hier

 

De school beschikt over een privacy-protocol rekening houdend met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet– en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind en onze medewerkers. Zo hebben we een

  • social media protocol
  • clear screen policy
  • cleandisc policy
  • beveiligd kopiëren policy

Daarnaast hebben we verschillende verwerkersovereenkomsten met software leveranciers. Vanaf 1 januari zullen we geen Twitter / Facebook meer gebruiken om foto's van leerlingen te verspreiden, maar krijgen we een afgesloten omgeving. 

 

Voor vragen over ons ICT-beleid, privacy, weblogs, facebook en Twitter account neem contact op met mvackooij@wdzscheveningen.nl

Download