Projecten

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 die meer aan kunnen, zijn er extra projecten. Deze projecten volgen de kinderen buiten de klas, maar wel onder schooltijd. Wij selecteren alleen de kinderen die echt extra uitdaging nodig hebben. Bij de selectie gaan we uit van de Cito scores en de methode gebonden toetsen. De kinderen die volgens ons uitdaging nodig hebben, worden uitgenodigd om één jaarproject te kiezen. Uiteraard worden ook de betrokken ouders geïnformeerd. De projecten worden in een aparte projectfolder beschreven. Het aanbod voor de groepen 3 en 4 wordt in de groep gerealiseerd. De kinderen krijgen per week een projecttaak. Groep 3 start daarmee in januari, groep 4 in september. Zo’n 100 kinderen hebben buiten het reguliere lesprogramma een extra project. Ouders worden altijd geïnformeerd over extra hulp en uitdaging buiten de groep. De coördinatie is in handen van Peter Vendevielle.

 

We hebben de volgende projecten

  • Chinees
  • Uitdagend rekenen
  • Spaans

Ik ben Claudia de docente Spaans. Ik geef leerlingen van groep 6 tot en met 8 les. Spaans wordt in drie verschillende niveaus aangeboden zodat het voor elk kind goed te begrijpen is. De lessen zijn opgebouwd volgens de lees-luister-spreek- en schrijfmethode. Hierdoor is het voor kinderen leuk en makkelijk leren. Zo doen we rollenspel, zingen we liedjes, en schrijven we korte tekstjes die we vervolgens samen nakijken. De kinderen doen enthousiast mee en de resultaten zijn ook duidelijk zichtbaar. 

 

  • Wisschriften / uitdagend rekenen

Wat doen de leerlingen bij het onderdeel uitdagend rekenen en wisschriften?

Uitdagend rekenen is bedoeld voor de leerlingen die dit hebben gekozen in groep 5 en 6. We werken met de methode Kien. Een opdracht daarvan kan zijn vul van het getal dat je hebt de helft van de helft in. Of vul vlaggen volgens een wiskundige opgave. Kleur de vlag van boven naar beneden: een half deel rood en een half deel blauw. Of van een vlag in acht vlakken onderverdeeld kleur de helft blauw en de andere helft geel. Maar er mogen nergens twee gele of blauwe vlakken naast of onder elkaar staan. Of van een vlag waarbij 1/3 geel wordt getekend en 2/3 deel wordt blauw gekleurd. Hoeveel mogelijke vlaggen kan je maken. Dit is een mooie opstap voor het werken met wisschriften.

Wisschriften. In deze serie werkboeken komen onderwerpen aan de orde als magische vierkanten, fractals, tekenen met tegels etc. Hoe positioneer je de getallen 1 tot en met 9  in een veld van 3 bij 3 op zo een wijze dat zowel horizontaal, verticaal en diagonaal iedere lijn dezelfde uitkomst heeft. En welke verdere magische eigenschappen heeft een magisch vierkant van 4 bij 4? En kan je een vierkant magisch krijgen met alleen priemgetallen? Kortom een paar kleine onderdelen die we behandelen bij wisschriften.

Bij deze lessen willen we de kinderen zelf tot de ontdekking laten komen wat er aan de hand is. Het gaat niet om het geven van het juiste antwoord maar het gaat om het kunnen uitleggen hoe je tot je gedachtegang bent gekomen. En deze gedachtegang helpt je om tot het juiste antwoord te komen.

  • Schaken

Schaken op de WdZ.
We werken met de Stappenmethode van Brunia & Van Wijgerden. Deze methode bestaat
uit 6 Stappen. Bij elke Stap wordt ook een verbreding en verdieping aangeboden in de
vorm van Extra.
In het eerste cursusjaar worden in elk geval Stap 1 en Stap 1 Extra. Daarna Stap 2.
Allereerst worden de elementaire spelregels uitgelegd. Daarnaast komen begrippen als
verdedigen , dekken, schaakmat in 1, pat komen aan de orde. De schaakproblemen zijn
1 zet diep (1zetter) . Vaak zijn er meerdere oplossingen voor een schaakprobleem. Er is
(althans in de aangeboden stof!) echter maar één goede oplossing. Het leren elimineren
van (schijn)oplossingen of van ronduit slechte oplossingen is een zeer belangrijk
onderdeel van de lessen.

In het tweede cursusjaar komen in elk geval Stap 2, Stap 2 Extra en Stap 3 aan bod. De
schaakpuzzels (2zetten) worden gecompliceerder. Begrippen als penning, dubbele
aanval en schaakmat in 2 worden aangeboden. Toreneindspelen worden behandeld.
De belangrijkste toernooien (Tata Chess en WK wedstrijden) worden op internet
gevolgd.


In het derde cursusjaar wordt er gewerkt in Stap 3 Extra en Stap 4. Begrippen als
vrijpion, mobiliteit, pionstructuur en koningsaanval zijn aan de orde. De
schaakproblemen zijn 2 zetten diep (2zetter) . De belangrijkste toernooien (Tata Chess
en WK wedstrijden) worden op internet gevolgd. Beroemde partijen worden
nagespeeld en uitgelegd.


Natuurlijk wordt in elk leerjaar ook veel geschaakt. Spelen is leren tenslotte. Er wordt
het klassieke schaak gespeeld. Er wordt met de schaakklok blitzschaak (5 minuten) en
rapidschaak (10 minuten per partij gespeeld. En als ludieke vorm worden ook het
Doorgeefschaak en het Fischer Random Chess aangeboden.


En als bewijs van kunde volgen de leerlingen het schaakexamen. Bij goed gevolg geeft dit
een schaakdiploma.

 

  • Digital Generation