Projecten

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 die meer aan kunnen, zijn er extra projecten. Deze projecten volgen de kinderen buiten de klas, maar wel onder schooltijd. Wij selecteren alleen de kinderen die echt extra uitdaging nodig hebben. Bij de selectie gaan we uit van de Cito scores en de methode gebonden toetsen. De kinderen die volgens ons uitdaging nodig hebben, worden uitgenodigd om één jaarproject te kiezen. Uiteraard worden ook de betrokken ouders geïnformeerd. De projecten worden in een aparte projectfolder beschreven. Het aanbod voor de groepen 3 en 4 wordt in de groep gerealiseerd. De kinderen krijgen per week een projecttaak. Groep 3 start daarmee in januari, groep 4 in september. Zo’n 100 kinderen hebben buiten het reguliere lesprogramma een extra project. Ouders worden altijd geïnformeerd over extra hulp en uitdaging buiten de groep. De coördinatie is in handen van Peter Vendevielle.

 

We hebben de volgende projecten

  • Chinees
  • Uitdagend rekenen
  • Spaans
  • Wisschriften
  • Schaken
  • Digital Generation