Kunst & Cultuur

Cultuur is wat we gemeenschappelijk hebben, cultuur is wat ons verbindt. Kunst maakt juist onderscheid, kunst is reflectie op de cultuur. Op de Willem de Zwijgerschool kiezen we voor een breed cultuuraanbod. We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen een scala aan kunstzinnige activiteiten aanbieden Waarom dit brede aanbod? In de eerste plaats omdat we onze leerlingen met meerdere disciplines in aanraking willen brengen. We willen onze leerlingen vertrouwd maken met en een weg wijzen in de wereld van kunst en cultuur. We willen onze leerlingen laten ervaren dat kunst en cultuur meer is dan alleen maar consumeren. Kunst en cultuur is iets dat je doet. Kunst laat je nadenken over emoties, mogelijkheden, ideeën. En kunst laat je reflecteren. Wat deed het met je, wat je hebt gemaakt of gedaan geeft dat de informatie die jij erin hebt gestoken?
Respect en bewondering tonen voor het werk en mogelijkheden van anderen. Dit kan zijn je medeleerling, het museum, de kunstenaar en het theater. Naast deze doelen hopen we vooral dat onze leerlingen veel plezier en voldoening beleven aan alle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Door ons kunst- en cultuurplan kunnen we zeker zijn dat de kerndoelen ruimschoots worden behaald.

 

HKA en de Willem de Zwijgerschool

Onze school werkt al vele jaren samen met het Haags Kinderatelier. Als school zien wij de meerwaarde van deze samenwerking. Het Haags Kinderatelier heeft specialisten in verdiepende cultuureducatie. Hun programma is een verrijking van ons onderwijs en voor onze school een bron van inspiratie. Een HKA-kunstenaar of architect heeft meer te bieden dan tekenen, schilderen, knippen en kleien. Hij laat de leerlingen kennis maken met professionele kunsten en zich inleven in cultuurgeschiedenis. Hij geeft richting aan hun hun interpretatie van het onderwerp, onder meer met materialen die daarop goed zijn afgestemd. Met het leren kijken, ontdekken, verwonderen, vergelijken, verbinden, analyseren en reflecteren geeft HKA-cultuureducatie de leerlingen een brede kijk op het leven. Er wordt aandacht besteed aan Haagse en duurzame architectuur, stedenbouw, milieu, sculptuur, industrieel design en toegepaste kunst. Er wordt geput uit erfgoed wereldwijd en daarnaast ook uit alle beeldende kunstdisciplines en beroepen, hedendaags en wereldwijd. De lessen van het HKA worden zorgvuldig voorbereid en ingevuld vanuit een juiste methodiek en didaktiek met aandacht voor theorie, praktijk en meervoudige intelligentie. Bij een inspiratie vanuit een hedendaags en wereldwijd cultuurgoed is er ook inspiratie vanuit cultuurgeschiedenis. Een workshop door het HKA op school is altijd voor een halve groep. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen goede begeleiding krijgen en veel aandacht bij het hele proces van creëren en uitvoeren. De andere helft van de groep blijft bij de leerkracht. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om de kinderen die in de groep blijven nog gerichter te begeleiden.