Inschrijfformulier

Om uw kind aan te melden moet u gebruik maken van ons inschrijfforumlier. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.
 

Download

 

Inschrijven van leerlingen voor groep 1

Inschrijven van leerlingen voor groep 1

Het convenant 1 aan-meld-leeftijd is per 1-10-2016 aangepast. De leeftijdsgrens van aanmelding verschuift van 1 naar 3 jaar en ouders kunnen hun kind op meerdere scholen tegelijkertijd aanmelden. Verdere uitwerking van de regeling volgt nog.

Gedane toezeggingen op basis van de huidige afspraken van voor 1 oktober 2016 worden gestand gedaan.

Deze regeling geldt alleen voor kinderen die op vierjarige leeftijd op de basisschool gaan starten.
Heeft u ingeschreven dan vindt de toelating plaats op grond van onze toelatingsregels.

Toelating

Er is sprake van een groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Het bestuur heeft een toelatingsbeleid voor nieuwe aanmeldingen vastgesteld. Het toelatingsbeleid kunt u hieronder downloaden.
 

Download

 

Start op school

Voor ouders die nieuw op school zijn hebben wij een document opgesteld met zaken die ouders graag willen weten als hun kind gaat beginnen op school.
Dit document kunt u hieronder downloaden.