Ouderbijdrage

Wij hebben keuzes gemaakt rond verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Binnen dit concept wordt gewerkt in kleine groepen, met waar nodig extra zorg en waar mogelijk extra uitdaging. De uitvoering hiervan vraagt meer inzet van leerkrachten. Daarnaast gebruiken wij extra leermiddelen, waardoor de kosten verder toenemen. Een andere ontwikkeling betreft onze ICT- inzet en een gevarieerd cultuuraanbod.


Voor het schooljaar 2017 - 2018 is de vrijwillige ouderbijdrage als volgt:        

 

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief over de ouderbijdrage. 

 

DOWNLOAD

Nut en Noodzaak

Brief ouderbijdrage 2017-2018