Overblijven

Het overblijven wordt gedaan door personeelsleden. Wij willen een overblijf waar kinderen graag naar toe gaan. Dit realiseren wij door het maken van afspraken, het creëren van goede faciliteiten, een goede organisatie, goede communicatie en te zorgen voor veiligheid. De financiële bijdrage voor het overblijven bedraagt € 165 per kind per schooljaar. Begin september krijgt u de mogelijkheid te betalen. U kunt ook in twee keer betalen (februari 2e deel). Voor de kinderen die incidenteel overblijven is er een ’10-rittenkaart’ voor € 50. Voor de overblijftijden verwijzen wij naar onze schooltijden. Met vragen kunt u terecht bij de administratie.