Training ‘Kinderen in echtscheidingssituatie’

ingevoerd op 09-10-2018

Gepubliceerd:

Geachte ouder/verzorger,

In januari kunnen kinderen van onze school van wie de ouders gescheiden zijn, meedoen aan een training van KIES, Kinderen In Echtscheiding Situatie. Omgaan met emoties bij een scheiding kan erg lastig zijn voor kinderen. Zij voelen zich vaak “anders”. Veel kinderen hebben last van onverwerkt verdriet. Dit kan leiden tot verminderde schoolprestaties. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders.

Twee gecertificeerde KIES-coaches geven uw kind net dit extra stukje aandacht, om te leren omgaan met emoties, teleurstellingen en de realiteit onder ogen te zien. De trainingen bestaan uit 8 bijeenkomsten, een ouderavond en een evaluatigesprek met de ouders.

KIES leert kinderen en ouders de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding betekent en vragen en angsten te uiten. Tijdens de training leren ze te communiceren met “ik-boodschappen”, om te gaan met conflicten. De KIES-coaches dragen bij aan gedragsverandering van kind en ouder en een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en manieren om gevoelens te uiten in een veilige sfeer. Kijk op www.kiesvoorhetkind.nl voor nadere informatie over KIES.

Als u uw kind(eren) wilt inschrijven voor deze training dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen vóór 1 november. Na de aanmelding krijgt u een toestemmingsformulier. Het is van belang dat beide ouders achter de aanmelding staan en het formulier tekenen. Dit maakt ook dat beide ouders een toestemmingsformulier krijgen. Mochten wij niet van beide ouders een formulier ontvangen dan kan uw kind helaas niet meedoen. U krijgt uiterlijk in december van ons bericht of uw kind geplaatst is en u ontvangt dan ook een uitnodiging voor de ouderavond.

Mocht u meer informatie wensen, kunt u altijd contact met ons opnemen.