Remedial Teaching 2018-2019

ingevoerd op 13-07-2018

Gepubliceerd:

Op onze school hechten wij belang aan het geven van onderwijs op maat.

Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door opbrengst- en handelingsgericht te werken waarbij het uitgangspunt is om het aanbod in de klassen te richten op drie niveaus; kinderen die gedijen bij de reguliere instructie en verwerking, kinderen die hierbij extra aandacht nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

 

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Onze school biedt extra ondersteuning door onder andere de inzet van onderwijsassistenten binnen de klas en remedial teachers buiten de klas. De leerkrachten als onderwijsprofessionals bepalen in overleg met de coördinatoren en de directie welke leerlingen in aanmerking komen voor remedial teaching buiten de klas. Het komende schooljaar maken we een onderscheid tussen kortdurende (een periode van 6-8 weken) en langdurende (periode van een half jaar) RT. Wanneer u kind RT buiten de klas krijgt wordt u door de remedial teacher per e-mail geïnformeerd.

Wanneer u kind een korte periode RT volgt krijgt uw kind wekelijks RT huiswerk mee. Graag zouden we u vragen uw kind te begeleiden in het maken van dit huiswerk.

 

Wij hopen u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben,

Mocht u vragen hebben over de inhoud van de RT kunt u altijd de remedial teacher benaderen.