Trefwoord

ingevoerd op 13-04-2018

Gepubliceerd:

Trefwoord 

Op de WIllem de Zwijgerschool gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Deze week staat het volgende verhaal op de agenda.

 

Help, de wereld verandert.

We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid. We moeten aandacht hebben voor de natuur, zorgzaam zijn, en ook voorzichtig. Dat heeft gevolgen voor ons dagelijks leven, voor wat we doen, wat we consumeren en eten. De manier waarop de mens met zijn leefomgeving en zijn medemens omgaat weerspiegelt de manier waarop hij met de aarde als geheel omgaat.

Hoera, de wereld verandert.

Dat de wereld kwetsbaar is, is iets waar we in de afgelopen decennia achter zijn gekomen. We putten de aarde uit, maar de aarde heeft ons nodig. We moeten het anders doen als we de aarde willen behouden voor de toekomst. We lezen verhalen van Noach en zijn gezin.