Project Schaken

ingevoerd op 13-04-2018

Gepubliceerd:

Schaken op de WdZ.

Op de Willem de Zwijgerschool hebben we verschillende projecten. Zo ook het project schaken. Meester Bert legt uit wat hij met het project allemaal doet:


We werken met de Stappenmethode van Brunia & Van Wijgerden. Deze methode bestaat uit 6 Stappen. Bij elke Stap wordt ook een verbreding en verdieping aangeboden in de vorm van Extra.
In het eerste cursusjaar worden in elk geval Stap 1 en Stap 1 Extra. Daarna Stap 2.
Allereerst worden de elementaire spelregels uitgelegd. Daarnaast komen begrippen als
verdedigen , dekken, schaakmat in 1, pat komen aan de orde. De schaakproblemen zijn
1 zet diep (1zetter) . Vaak zijn er meerdere oplossingen voor een schaakprobleem. Er is
(althans in de aangeboden stof!) echter maar één goede oplossing. Het leren elimineren
van (schijn)oplossingen of van ronduit slechte oplossingen is een zeer belangrijk
onderdeel van de lessen.

In het tweede cursusjaar komen in elk geval Stap 2, Stap 2 Extra en Stap 3 aan bod. De
schaakpuzzels (2zetten) worden gecompliceerder. Begrippen als penning, dubbele
aanval en schaakmat in 2 worden aangeboden. Toreneindspelen worden behandeld.
De belangrijkste toernooien (Tata Chess en WK wedstrijden) worden op internet
gevolgd.


In het derde cursusjaar wordt er gewerkt in Stap 3 Extra en Stap 4. Begrippen als
vrijpion, mobiliteit, pionstructuur en koningsaanval zijn aan de orde. De
schaakproblemen zijn 2 zetten diep (2zetter) . De belangrijkste toernooien (Tata Chess
en WK wedstrijden) worden op internet gevolgd. Beroemde partijen worden
nagespeeld en uitgelegd.


Natuurlijk wordt in elk leerjaar ook veel geschaakt. Spelen is leren tenslotte. Er wordt
het klassieke schaak gespeeld. Er wordt met de schaakklok blitzschaak (5 minuten) en
rapidschaak (10 minuten per partij gespeeld. En als ludieke vorm worden ook het
Doorgeefschaak en het Fischer Random Chess aangeboden.


En als bewijs van kunde volgen de leerlingen het schaakexamen. Bij goed gevolg geeft dit
een schaakdiploma.