Twitter

ingevoerd op 08-01-2018

Gepubliceerd:

De school beschikt over een privacy-protocol rekening houdend met de Algemene verordening gegevensbescherming. Een wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt. Ons protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet– en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Omdat het gebruik van Twitter niet meer strookt met dit protocol, zullen wij alle accounts sluiten.

We zijn aan het onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn.