Verkeer rond school

Gepubliceerd:

Veel kinderen worden met de auto gebracht. Dit geeft soms gevaarlijke situaties. Te hard rijdende auto’s, auto’s die met grote vaart de stoep op rijden, straten die geblokkeerd worden en auto’s die op de gele strepen parkeren of tussen de pionnen. 
Om de situatie rondom school zo veilig mogelijk te laten zijn, gelden een aantal “ veiligheidsregels”.

 

- Rondom de school geldt een aanbevolen rijrichting.

- Er is een maximum snelheid van 30 km.

- Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets.

- Parkeer niet op de stoep, niet op de verkeersdrempels, niet op de gele streep. niet op de uitritten van onze buren.

- Plaats fietsen in de  fietsenstallingen. 

 

Samen zorgen we voor de veiligheid van al onze kinderen, toch?